Ekoskola

Šogad Āra izglītības diena daudzās pasaules valstīs tiek atzīmēta 3. novembrī.

Tās mērķis ir veicināt uzturēšanos dabā, svaigā gaisā un panākt to, ka tā ir katra bērna neatņemama ikdienas sastāvdaļa.

Mēs PII “Mārzemīte” ļoti atbalstām šo kustību un ar prieku dodamies ārā – svaigā gaisā, lai mācītos un rotaļātos!

Grupas “Bitītes” bērni kopā ar skolotāju Ievu Žagari, Āra izglītības dienas ietvaros, dienu pavadīja darbojoties dabaszinību mācību jomā, izzinot un pētot augus pirmsskolas teritorijā, kā arī aktīvi iesaistījās savas grupas dobju sakopšanas darbos, sākot ar ravēšanu un beidzot ar veco, nokaltušo augu nešanu uz komposta kaudzi. Kas var būt labāks, par mācīšanos darot!

Grupas “Mārītes” bērni kopā ar skolotāju Eviju Banku iejutās vides detektīvu lomā, kuru uzdevums ir būt vērīgiem un attīstīt pētīšanas, novērošanas un salīdzināšanas prasmes – dabaszinību mācību jomā. Bērni darbojās komandās, staigāja pa bērnudārza apkārtni un meklēja augus, lapas un citus krāsainus dabas materiālus, lai veidotu krāsu pārejas. Nodarbības laikā bērni dalījās ar novērojumiem, kurus pamanījuši, dabā rudens periodā. Teicami vides detektīvi!

Grupas “Ozoliņi” bērni kopā ar skolotāju Arnitu Frišenbrūderi āra nodarbībā nostiprināja zināšanas par dažādu koku lapām rudenī, izlika to formas no kastaņiem, rakstīja koku nosaukums un savus vārdiņus uz asfalta. Meklēja, vai šādi koki ir sastopami pirmsskolas teritorijā. Bērniem patika darboties grupās un salīdzināt citu bērnu darbiņus ar savu veikumu.

Grupas “Magonītes” bērni kopā ar skolotāju Aivu Širmani cītīgi darbojās matemātikas jomā. Kopā bija izlemts mācīties mērīt ar pēdām un soļiem. Viss tika arī cītīgi dokumentēts J. Apkārt estrādei var apiet ar 50 soļiem, ja soļa platums ir 25 cm. Apkārt estrādei var apiet ar 150 pēdām, ja pēdas garums ir 23 cm. Skatuves platums, mērot pa diagonāli ir 7,6 metri jeb 38 pēdas, ja pēdas garums ir 20 cm. Savukārt, laukumiņam var apiet apkārt ar 382 soļiem, ja soļu platums ir 40 cm. Kurš vēl varētu šo visu saskaitīt?! Jāizaicina kāda kaimiņu grupa un jāpārliecinās, vai mēri sakrīt!

Grupas “Skudriņas” bērni kopā ar skolotāju Laimu Janekalnu un skolotāja palīgu Ingu Zviedri, Āra izglītības dienas ietvaros, atklāja novembra mēneša tematu “Latvija -   manas mājas”, pārrunājot to, cik svarīgi ir pamanīt dabas krāšņumu mums apkārt, priecāties par labiem draugiem, māju, kur dzīvot kopā ar savu ģimeni un mīlēt mūsu Latviju. Bērni darbojās komandās, meklējot laukumiņā paslēptos burtiņus, lai kopā saliktu vārdu “MĀJA”. Lai palīdzētu bērniem ieraudzīt, cik labi viņi prot orientēties pirmsskolas teritorijā, bērni sadalījās 2 komandās un veiksmīgi veica foto orientēšanos. Bērni ar lielu degsmi un interesi piedalījās katrā uzdevumā, par to skolotājai Laimai ir īpaši liels prieks!

Grupas “Pīlādzīši” bērni kopā ar skolotāju Elīnu Gulbi iesaistījās un aktīvi darbojās matemātikas mācību jomā. Tika šķiroti dažādi dabas materiāli, salīdzināti pēc lielumiem un formas.  Bērni  no dotajiem dabas materiāliem izlika  figūras un ciparus. Bērniem likās ļoti interesanti un aizraujoši, ka ciparus un figūras var ne tikai uzzīmēt un uzrakstīt, bet arī izveidot no jebkādiem pieejamiem materiāliem. Turklāt bērni darbojās grupās, kas lieliski veicina sadarbības prasmes. Prieks darboties!

Grupas “Ezīši” bērni kopā ar skolotāju Inesi Krasnovu āra nodarbībā veica uzdevumus matemātikas mācību jomā, atkārtojot ģeometriskās figūras un mācoties izmantot lineālu, mērot rudens lapas un dažāda garuma koku zariņus. Bērniem patika darboties ar lineālu, izlikt dažādas ģeometriskas figūras no teritorijā atrastiem dabas materiāliem.

Grupas “Pelītes” bērni kopā ar skolotāju Madaru Šarmanovu šodien, izmantojot dažādus dabas materiālus būvēja mājas pēc dotajiem nosacījumiem. Bērni darbojās komandās, lai nostiprinātu savstarpējās sadarbības prasmes, kas ļoti labi izdevās, jo bērni strādāja ļoti pašorganizēti un patstāvīgi sadalīja pienākumus, ko kurš darīs, lai varētu izpildīt uzdevuma nosacījumus. Bērniem arī liels gandarījums par procesu un gala rezultātu. Prieks kopā draudzēties un sadarboties!

Grupas “Āboliņi” bērni kopā ar skolotāju Līgu Auniņu ar foto orientēšanās palīdzību meklēja pirmsskolas teritorijā burtiņus, tos atrodot – izdevās izlikt vārdu “Mārupe”. Kopā izrunājot, tika secināts, ka mūsu dārziņš atrodas Mārupē. Ar lielu aizrautību, bērni smilšu kastē būvēja Mārupi, kurā bija pašu mājas un PII “Mārzemīte”, kā arī tuvumā esošā Tīraine, Jaunmārupe ar bērnudārzu un mūzikas skolu. Bērni, izvērtējot nodarbību, neslēpa sajūsmu par orientēšanos apkārt bērnudārzam. Kā paši atzina, tas nebija viegli, jo teritorija ir liela, tik daudz vēl ir ko pētīt. Un, protams, visinteresantāk bija būvēt smilšu Mārupi!

Grupas “Mārpuķītes” mazie bērni ar skolotāju Ilzi Bleikšu meklēja krāsas dabā un mācījās to nosaukumus. Cik interesanta un daudzveidīga ir krāsu pasaule!

Grupas “Zaķēni” bērni kopā ar skolotāju Maritu Bēci, Āra izglītības dienas ietvaros, īstenoja nodarbību “Dabas detektīvs!”, kur īpaši sagatavotā foto lapā atzīmēja novērotās un pamanītās lietas, augus un citus objektus rudenī. Tas lieliski attīsta vērošanas prasmes! Bērni atdzīst, ka šī ir viena no viņu mīļākajām nodarbībām, jo kā jau gudriem, aizrautīgiem, vērīgiem detektīviem - ļoti patīk izmeklēt.

Āra izglītības diena tika īstenota laika posmā no 25.10. – 3.11., izvērtējot laikapstākļus.

Bērnu aizrautīgo darbošanos skatieties šeit!

Indra Pedece,

vadītājas vietniece izglītības jomā