Logopēds

Mācīsimies kopā pareizu valodiņu! 

 Bērni runu sāk atdarināt agrā vecumā un visiem vecākiem ir zināmas tās sajūtas un emocijas, kad bērns pateica pirmo zilbi, vārdu vai skaitīja pirmo dzejoli. Pieaugušie ir tie, kuri rada pareizo vidi un apstākļus veiksmīgai bērna runas attīstībai, savukārt izrunas mācīšana ir viens no svarīgākajiem posmiem, lai bērns apgūtu precīzu skaņu.

Logopēda darbā analizējot bērna runas attīstības īpatnības, jāvēro ne tikai bērna runas un valodas izpausmes, bet arī bērna personības savdabība, atmiņa, domāšana, uztvere, uzmanība un iztēle. Logopēda darbā ar bērniem, ļoti būtiska ir sadarbība ar bērnu vecākiem, kas lielā mērā nosaka sekmes runas traucējumu novēršanā.

Pieaugušajiem ir svarīgi bērnus iedvesmot un rosināt bērnos ticību saviem spēkiem un spējām, kas savukārt mudina šo uzticības izpausmi attaisnot. Šāda iedvesmojoša pieeja ir arī logopēda ikdienas darbā ar bērniem, kas bērnos rosina vēlmi apgūt pareizu skaņu izrunu.

 

Konsultācijas -  iepriekš sazinoties  - E-klasē.

 Logopēde Inese Ozoliņa

 

Starp visām būtnēm uz zemes tikai cilvēks ir apveltīts ar valodspēju. Valodu cilvēki izmanto kā universālu sazināšanās, izziņas un domu izteikšanas līdzekli. Cilvēka valoda attīstās kā vienots veselums – runāt, dzirdēt, lasīt, rakstīt. Ikvienas valodas jomas pilnveidošana veicina bērna valodas attīstību kopumā.

Bērns runas spējas var īstenot tikai sabiedrībā, ja dzird un apgūst savas apkārtnes un skolotāju valodu.  Skolotājs-logopēds ir speciālists, kuram jāprot saklausīt nepareizi lietotas skaņas un ,iespēju robežās , jāpalīdz tās novērst. Liela loma šajā mācību procesā ir veiksmīgai sadarbībai starp bērnu, logopēdu, grupas skolotāju, vecākiem. Darbojoties un iesaistoties visiem kopā, ceļš uz pareizu un labskanīgu latviešu valodas lietošanu ir ātrāks un veiksmīgāks.

 Lai mums visiem kopā izdodas!

Konsultācijas - iepriekš sazinoties - E klasē.

 Cieņā,

logopēde Sarmīte Kalniņa