Vēsture

Ir pasaule tikko radīta. Es eju to apskatīt… 

M. Zālīte

 

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte” ir dibināta 2016.gadā un ir jaunākā pirmsskolas izglītības iestāde Mārupē. 2016.gada 20.augustā notika PII ''Mārzemīte'' atklāšanas svētki (skat. Reiņa Viļņa Baltiņa veidoto video).  Pirmie bērni iestādi sāka apmeklēt 2016.gada 22.augustā.

Pamati jaunajai ēkai likti 2015.gada 9.oktobrī un būvniecības darbus īstenoja SIA “RBSSKALS Būvvadība” pēc  SIA „AR.4” arhitekta Andra Vītola projekta.

Būvdarbu kopējās izmaksas– 3,491 miljons eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Bērnudārzs ir celts par pašvaldības līdzekļiem, ņemot aizņēmumu  Valsts kasē.

PII „Mārzemīte” ēkas kopējā platība– 3671,72 m2, kopējā zemesgabala platība ir divi hektāri.

Bērnudārzs veidots ar augstiem siltumtehniskajiem rādītājiem, interesantu labiekārtošanas plānu ar mūsdienīgiem un oriģināliem risinājumiem daudzpusīgai bērnu attīstībai tiem draudzīgā vidē.

Mazajiem mārupiešiem tiek piedāvāta šim laikmetam piederīga ēka ar ergonomisku rotaļu laukumu, kurā pieejamas kāpelējamās un virvju atrakcijas un citas papildu konstrukcijas bērnu motoro iemaņu un kustības aparāta attīstībai.

Mūsu mērķis: sadarbībā ar vecākiem kvalitatīvi sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei. Paaugstinot pedagogu kompetences līmeni, pastāvēt kā izglītības iestādei ar augstu darba kvalitāti.

PII “Mārzemīte” ir 12 plašas un gaišas grupu telpas, kurās var uzņemt 288 bērnus un strādā 24 pirmsskolas izglītības skolotāji, mūzikas kabineti- SKAŅU PASAULE, sporta zāle- AKTĪVĀ PASAULE, logopēda kabinets- VALODIŅAS PASAULE, psihologa kabinets- DOMU PASAULE, mājturības kabinets- RADOŠĀ PASAULE, plašs foajē svētku pasākumiem, ēdamzāle, virtuve, semināru telpa, medmāsas kabinets, āra skatuve- amfiteātris, ogulāju, augļu un dārzeņu dārziņš, veloceliņš.

Kopā iestādē strādā 34 pedagogi un 27 saimnieciskā darba veicēji.

Ar attīstošas un drošas vides palīdzību- ne tikai plašām grupu telpām, bet arī ar daudzveidīgu rotaļlietu un mācību materiālu bāzi- atbilstoši katram vecumam, mēs radām pozitīvas un motivētas aktivitātes bērniem, ļaujam bērnam attīstīt sevi ar prieku.