Rotaļnodarbību plāni

Rotaļnodarbību plāns

Mārupes novada PII „Mārzemīte”

rotaļnodarbības programmas īstenošanai (vienai nedēļai)

2023./2024.mācību gadā

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

 

 Piektdiena

 

Mācību jomas

Latviešu valodas joma (runas attīstīšana)

Matemātikas joma 

Dabas zinību joma

Tehnoloģiju joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes māskals joma (vizuālā māksala, literatūra, mūzika)

Sociālā un pilsoniskā joma (ētika un sabiedriskās dzīves norises)

Veselības un fiziskās attīstības joma

Latviešu valodas joma (runas attīstīšana)

Matemātikas joma

Dabas zinību joma

Tehnoloģiju joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes māskas joma (vizuālā māksla, literatūra, mūzika)

Sociālā un pilsoniskā joma (ētika un sabiedriskās dzīves norises)

Veselības un fiziskās attīstības joma

 

Latviešu valodas joma (runas attīstīšana)

Matemātikas joma

Dabas zinību joma 

Tehnoloģiju joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma (vizuālā māksla, literatūra, mūzika)

Sociālā un pilsoniskā joma (ētika un sabiedriskās dzīves norsies)

Veselības un fiziskās attīstības joma 

Latviešu valodas joma

Matemātikas joma 

Dabas zinību joma 

Tehnoloģiju joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma (vizuālā māksla, literatūra, mūzika)

Sociālā un pilsoniskā joma (ētka un sabiedriskās dzīves norises)

Veselības un fiziskās attīstības joma

         Latviešu valodas                               joma

        Matemātikas joma 

        Dabas zinību joma

         Tehnoloģiju joma                     (konstruēšana,                aplicēšana, mājturīb un            tehnoloģijas, rokdarbi)

         Kultūras izpratnes                   un pašizpausmes                     mākslas joma                      (vizuālā māksla,                  literatūra, mūzika)

     Sociālā un pilsoniskā                 joma (ētika un                     sabiedriskās dzīves                         norises)

      Veselības un fiziskās                     attīstības joma

 

                                  Veselības un fiziskās attīstības joma - sports (saskaņā ar nodarbību grafiku)

              Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma -  mūzika (saskaņā ar nodarbību grafiku)

No pirmdienas līdz piektdienai grupu skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai. 

 

Mūzika vai sporta nodarbības katrai grupai savā dienā un laikā (skat. mūzikas un sporta nodarbību sarakstu);  

3 x nedēļā sporta nodarbības,  2 x nedēļā sporta spēles laukumā;   3 x nedēļā mūzikas nodarbības.

 

Mūzikas nodarbību saraksts 2023./2024.mācību gadam

 

           Mūzikas skolotāja Ramona Mediņa

            Mūzikas skolotāja Iveta Groskopa

Grupa  „Mārītes”

Grupa  „Skudriņas”

Grupa  „ Bitītes”

Grupa  „Ozoliņi”

Grupa  „Magonītes”

Grupa  „Liepiņas”

Grupa  „Ezīši”

Grupa  „Āboliņi”

Grupa  „Zaķēni”

Grupa  „Mārpuķītes”

Grupa  „Pelītes”

Grupa „Pīlādzīši”

 

 

Grupa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

„Mārītes”

11:30-12:00

12:05-12:35 

11:30-12:00 

„Bitītes”

9:35-10:00

   9:00-9:25

9:35-10:00 

„Skudriņas”

9:00-9:25 

9:00-9:25

9:00-9:25

„Mārpuķītes”

9:00-9:20 

9:00-9:20

9:00-9:20

„Magonītes”

12:05-12:35

10:25-10:55

9:35-10:05 

„Āboliņi”

12:05-12:35

12:05-12:35

12:05-12:35

„Ezīši”

9:10-9:40 

12:05-12:35 

12:05-12:35 

„Zaķēni”

 10:15-10:45

9:40-10:10 

10:15-10:45 

„Pelītes”

12:05-12:35 

10:20-10:50

912:05-12:35 

„Ozoliņi”

11:20-11:50 

11:20-11:50

10:20-10:45 

„Liepiņas”

10:35-11:00 

9:40-10:05 

9:40-10:05

„Pīlādzīši”

 9:55-10:22

10:20-10:45

19:40-10:05 

 

Sporta nodarbību saraksts 2023./2024.mācību gadam

   

 

           Sporta skolotājs Elvis Saulīts

            Sporta skolotāja Marita Kalniņa

Grupa  „Mārītes”

Grupa  „Skudriņas”

Grupa  „ Bitītes”

Grupa  „Ozoliņi”

Grupa  „Magonītes”

Grupa  „Liepiņas”

Grupa  „Ezīši”

Grupa  „Āboliņi”

Grupa  „Zaķēni”

Grupa  „Mārpuķītes”

Grupa  „Pelītes”

Grupa „Pīlādzīši”

                 

 

Grupa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

       „Mārītes”

   11:30-11:55

     

    10:45-11:10

    9:00-9:25

„Bitītes”

     10:45-11:10

    

     

      9:35-10:00

     

„Skudriņas”

     10:10-10:35

     

     10:10-10:35

    

 

„Mārpuķītes”

      9:00-9:20

     

    

    10:10-10:35

   

„Magonītes”

     10:50-11:15

     9:35-10:00

    10:10-10:35

„Āboliņi”

  

      12:00-12:30

      

    11:20-11:45

      12:00-12:30

„Ezīši”

 

       11:25-11:55

    12:00-12:30

    

     9:35-10:00

„Zaķēni”

   9:35-10:00

    

    11:20-11:50

     

      11:20-11:50

„Pelītes”

 12:05-12:30

     

   

   12:00-12:30

     10:45-11:10

„Ozoliņi”

    

    10:10-10:40

    

     9:00-9:25

     

„Liepiņas”

   

    9:35-10:00 

    

    10.45-11.10

„Pīlādzīši”

   

    9:00-9:25

    9:00-9:25