Psihologs

Risinājumu meklēsim kopīgi!

 

Psihologs pirmsskolas izglītības iestādē ir atbalsts  pedagogiem un vecākiem. Ja bērnam ir grūtības adaptēties pirmsskolā, iekļauties grupas dzīvē, mācību procesā, vai, ja viņš sastopas ar attīstības vai dzīves krīzēm, bērna spēja pārvarēt radušās grūtības ir atkarīga no pieaugušo atbalsta un rīcības.

 

Vecāki ir sava bērna vislielākie eksperti. Grupu skolotāji redz bērnus ilgā laika posmā un pirmsskolā kļūst par bērna uzticības personām. Psihologs var pievienoties kā atbalsta persona un konsultēt gan vecāku, gan pedagogu, paturot prātā, ka bērna intereses vienmēr ir priekšplānā.

 

Katra situācija ir ļoti individuāla un risinājums – tāpat. Tikai kopīgi, sadarbojoties vecākiem, pedagogiem un atbalsta personālam, var rast iespējami labāko ceļu grūtību pārvarēšanai.

 

Ar  bērnu psihologs var uzsākt darbu pēc vecāku vai pedagogu ierosmes un ar konkrētu, iepriekš pārrunātu mērķi. Tās var būt gan konsultācijas, gan psiholoģiskā izvērtēšana, gan darbs ar smilšu spēļu vai citu metodi.

 

Viss, kas tiek pārrunāts psihologa kabinetā, ir konfidenciāls!

 

Vecāki uz konsultācijām var pieteikties, izmantojot skolvadības sistēmu “e-klase” vai zvanot (sūtot sms) pa tālruni 28356402.

 

Lai mums laba sadarbība!

Izglītības psiholoģe Inga Ādamsone