Ekoskola

Marts ir pagājis ar tik mainīgiem laikapstākļiem! Pavasaris ir gadalaiks, kad visspilgtāk izpaužas dabas spēks- saule izkausē ledu, pirmie asni spraucas cauri blīvajai zemei, vējš žāvē peļķes.

PII “Mārzemīte” marta mēneša tēmā - “Dabas spēki” bērni uzzināja arī par tādām dabas parādībām, kuras Latvijā nevaram novērot: viesuļvētru, vulkānu, cunami. Grupas aktīvi darbojās, skatoties mācību filmas un attēlus. Radošajos darbos un eksperimentos atainoja redzēto un uzzināto, paplašinot savu redzesloku. Patiess izbrīns un prieks bērniem bija par burciņā ar ūdeni radīto virpuli/viesuļvētru. Un ar kādu aizrautību viņi stāstīja par pašu izveidoto vulkānu!

Martā aktīvi iesaistījāmies Ekoskolas programmā. 21.martā ir Starptautiskā meža diena. Noskaidrojām, ka reizēm tiek izcirsti meži, lai ierīkotu ceļus, kur braukt transportam. Tā tiek iztraucēta meža iemītnieku dzīve. Vērojām, kādus risinājumus atraduši cilvēki, lai mazinātu šo kaitējumu. Bērni gatavoja ceļa pārejas un tuneļus un rotaļās izspēlēja to, kā dzīvnieki varētu netraucēti pārvietoties, lai neciestu satiksmē. Šis darbs visām grupām izvērtās ļoti radošs un bērni ar prieku darbojās ar izveidotajiem maketiem vairākas dienas.

22.martā Pasaules ūdens dienā vairāk uzmanības pievērsām praktiskām darbībām. Jau iepriekš daudz bijām runājuši par ūdens nozīmību uz dzīvo un nedzīvo dabu, daudz eksperimentējām. Bērni salīdzināja grimstošus un negrimstošus priekšmetus, ūdenī šķīstošas un nešķīstošas vielas, pārbaudīja dažādus ūdens blīvumus, palīgā ņemot cukuru un krāsvielas, kā arī vēroja, kāds ir “staigājošs ūdens”. Runājām par cilvēka darbības ietekmi uz ūdens kvalitāti.

Mārzemītes bērnu pētniecisko darbību rezultāts vislabāk vērojams fotogrāfijās.

PII “Mārzemīte” Ekopadome