Interešu izglītība

MĀRUPES NOVADA 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

“MĀRZEMĪTE”

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI

2023./2024. MĀCĪBU GADĀ

 

Angļu valoda

SIA “Honey Pot”

Skolotāja Vēsma Ozoliņa

Pirmdienās

Daina Spilberga– 26425373

Vispusīgas fiziskās nodarbības 

SIA “Cursae”

Skolotājs Edgars Vanags

 Trešdienās

Edgars Vanags - 29632366

Mazā podnieka darbnīca

SIA “AO Studio”

Skolotāja Aina Ozoliņa

Otrdienās

Info tālr.- 25503300

Tautisko deju  nodarbības

Individuālā darba veicēja

Evija Urbanoviča

Skolotāja Evija Urbanoviča

Ceturtdienās

Evija Urbanoviča - 29121319

Mūzikas

pulciņš

Individuālais darba veicējs

Skolotājas Iveta Groskopa

un Ramona Mediņa

Trešdienās

   Iveta Groskopa -                   29471638

    Ramona Mediņa- 

         26k776088