Projekti

“Zaļā josta” aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties MAKULATŪRAS UN IZLIETOTO BATERIJU VĀKŠANAS KONKURSĀ “Tīrai Latvijai!”, 2019./2020. mācību gada ietvaros vācot makulatūru un izlietotās baterijas un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajos apjomos.

Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

Konkurss ik gadus apvieno simtiem izglītības iestāžu un tūkstošiem bērnu, lai, vācot makulatūru, kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus, tādējādi vēršot bērnu un jauniešu uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidotu izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Jau otro gadu arī PII “Mārzemīte” piedalās šajā konkursā, un aicina piedalīties arī jūs- bērnus un vecākus! Atnesto makulatūru lūdzam novietot speciāli šim nolūkam domātās kastēs grupās vai arī, ja jūsu sagādātās makulatūras apjoms ir ļoti liels, nodot to iestādes dežurantam. Atnestās baterijas lūdzam nodot iestādes dežurantam.

Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana izglītības iestādē norisināsies līdz 2020. gada 17.aprīlim.

Atbildīgais par konkursa norisi mūsu iestādē ir vadītājas vietnieks saimnieciskajā jomā Kaspars Daukšta, tālr. 25733620