Jaunumi

Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi!

Mārtiņi , Mārtiņi,

Ziemai vaļā vārtiņi!

Ar lieliem un maziem ķekatniekiem, rotaļām, dejām un dziesmām, ar mīklu minēšanu un tautasdziesmām, PII “Mārzemīte” esam ierībinājuši un aizvadījuši priecīgu Mārtiņdienu.

Pie bērniem ciemos bija atnācis pats Mārtiņš un Mārtiņgailis un saimniecei cienastā bija gardi pīrāgi ar ko cienāt svinētājus.

Kopā izzinājām latviskās tradīcijas, atvadījāmies no rudens un atvērām vārtiņus ziemai!

Iveta Groskopa un Ramona Mediņa, PII ''Mārzemīte'' mūzikas skolotājas

Bilžu galeriju skatieties šeit!