Jaunumi

Erudīcijas viktorīna ''Mana zeme Latvija''

Trešdien, 22. novembrī PII “Mārzemīte” norisinājās erudīcijas viktorīna “Mūsu zeme Latvija”, kurā piedalījās sagatavošanas grupu bērni. No katras grupas, savstarpēji apspriežoties grupas ietvaros, tika izvēlēti 5 dalībnieki, kuri pārstāvēja savu grupu, sēžoties pie spēles galda. Viktorīnas laikā vajadzēja izpildīt 6 dažādus uzdevumus, kuri ietvēra jautājumus par Latviju. Muzikālajos izaicinājumos bija jāatmin dziesmas nosaukumi melodijām, kuras tika nodziedātas, iesaistoties visiem klātesošajiem. Īpašs uzdevums bija sagatavots arī “zālei” jeb līdzjutējiem, kuriem vajadzēja atbildēt uz ”āķīgiem” jautājumiem, izmantojot Jā/Nē kartiņas. Zālē ne vienmēr bija vienprātība par atbildi uz uzdoto jautājumu, bet tas jau padara spēli interesantāku!


Viktorīnas gaitā atklājās, ka bērni demonstrē lieliskas zināšanas, teicamas sadarbības prasmes, kā arī tika pielietota lasītprasme un publiskās runas prasme.
Viktorīnas beigās, izvērtējot savas komandas veikumu, bērni atzina, ka viņiem veicās labi. Uz jautājumu, kas patika vislabāk, atskanēja dažādas atbildes – kādam labāk patika “cietā rieksta jautājumi”, kādam muzikālā daļa, bet visbiežāk izskanējusī atbilde bija: “Man patika viss! Bija interesanti!” Tas, protams, priecē!
Paldies mūzikas skolotājām Ivetai un Ramonai par atbalstu un muzikālo uzdevumu organizēšanu!


Prieks par mūsu zinošiem un varošiem bērniem!

Viktorīnas bilžu galeriju skatieties šeit. 


Indra Pedece,
vadītājas vietniece izglītības jomā